сфера на дейност

сфера на дейност
словосъч. - професия, занаят, бранш

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • професия — същ. занаят, кариера, занятие, специалност същ. сфера на дейност, бранш същ. работа, поприще същ. обществено положение, статус, звание, ранг същ. поле за дейност, линия на поведение, насока, курс …   Български синонимен речник

  • бранш — същ. дял, отдел, клон, отрасъл, вид, сорт, секция, ресор същ. професия, занаят, сфера на дейност същ. сектор …   Български синонимен речник

  • занаят — същ. занятие, поминък, професия същ. длъжност, служба същ. сфера на дейност, бранш същ. работа, място …   Български синонимен речник

  • Каразин, Василий Назарович — Василий Назарович Каразин …   Википедия

  • Янишевский, Алексей Эрастович — Алексей Эрастович Янишевский А. Э. Янишевский в 1930 году Дата …   Википедия

  • поприще — същ. кариера, професия, занаят, служба същ. арена, полесражение, място на действие същ. занятие, работа, специалност същ. поле за дейност, линия на поведение, насока, курс същ. поле, сфера, област, клон …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”